WOŹNIKI

Miasto i gmina (4500 mieszk., 320 m n.p.m.). Ośrodek rolnictwa i drobnego przemysłu. W mieście początek szlaku turystycznego im. Józefa Lompy prowadzącego przez Lubszę, Boronów, Hadrę, Lisów, Borki Wielkie i Małe do Olesna.

Początki osady grodowej sięgają X w. …

SIEWIERZ

Miasto (13 000 mieszk., 300 m n.p.m.) położone nad Czarną Przemszą na przecięciu dróg Katowice-Warszawa i Tarnowskie Góry-Zawiercie. Urząd Miasta i Gminy. Ośrodek rolniczo-przemysłowy w pn. części woj. katowickiego. Zakłady „Polgaz”, zakłady mleczarskie i zbożowe, kaflarnie i cegielnie. W …

BĘDZIN

Miasto (62 900 mieszk.) położone nad rz. Czarną Przemszą. Ośrodek przemysłu węglowego (kopalnie ,Jowisz” i „Grodziec”), cementowego (cementownie „Jowisz” i „Saturn”), cynkowego (huta „Będzin”), metalowego („Mostostal”, „Metalplast”), energetycznego (elektrownia „Łagisza”). Miasto wielu fabryk (odzieży, obuwia, mebli, artykułów spożywczych). Siedziba …

CZELADŹ

Miasto (36 700 mieszk., 270 m n.p.m.) położone nad rz. Brynicą. W mieście m.in. przemysł węglowy (kopalnia węgla „Saturn” w likwidacji), chemiczny (Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg”) i ceramiczny (Zakłady Płytek i Wyrobów Sanitarnych „Józefów”). Siedziba Urzędu Miejskiego.

Stara osada …

PIEKARY ŚLĄSKIE

Miasto (70 000 mieszk., 300 m n.p.m.) na Wyżynie Śląskiej. Ośrodek przemysłowy (kopalnia węgla Julian” i „Andaluzja”, Zakłady Górniczo-Hutnicze „Orzeł Biały”, Zakłady Mechaniczne „Zamęt”). Siedziba Urzędu Miejskiego. Miejsce kultu maryjnego Górnego Śląska.

Pierwsza wzmianka o wsi Piekary pochodzi …

Siemianowice Śląskie – Atrakcje

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – Miasto (78 500 mieszk., 270 m n.p.m.) na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Ważny ośrodek przemysłu hutniczego (huta ,Jedność”), górniczego (kopalnia „Siemianowice”), cukierniczego (Śląskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Hanka”) i szklarskiego. Siedziba …

Siemianowice Śląskie – Historia

Perwsze wzmianki o osadach wchodzących w skład miasta Siemianowice sięgają XIII w. i dotyczą parafii michałkowickiej (1274) oraz wsi Bytków (1298), która zobowiązana była przekazywać dziesięcinę należną biskupowi krakowskiemu Janowi Muskacie na rzecz szpitala sławkowskiego. Wzmianka …

Lubliniec – co warto zobaczyć?

Miasto (26 900 mieszk., 255 m n.p.m.) nad rz. Lublinicą lub Lublinianką na pd. skraju Wyżyny Woźnickiej. Ośrodek przemysłu m.in. włókienniczego (Śląskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Lentex”), elektromaszynowego („Energoserwis”) i drzewnego. Siedziba Urzędu Miejskiego.

Średniowieczny Lubliniec …

Lubliniec – Historia

Osada na szlaku handlowym Wrocław – Kraków, powstała ok. 1270 z inicjatywy księcia opolskiego Władysława, który – jak chce legenda – bawił tutaj na łowach i „lubiło mu się tu miasto zbudować”. Do 1532 należał Lubliniec do …

Tarnowskie Góry – co warto zobaczyć?

Miasto (75 000 mieszk., 300 m n.p.m.) na Garbie Tarnogórskim Wyżyny Śląskiej nad Stołą, lewym dopływem Małej Panwi. Ośrodek przemysłowy (Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych „Tagor”, Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp „Faser”, Fabryka Zmechanizowanych Obudów …