Siemianowice Śląskie – Atrakcje

Siemianowice Śląskie – Atrakcje

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – Miasto (78 500 mieszk., 270 m n.p.m.) na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Ważny ośrodek przemysłu hutniczego (huta ,Jedność”), górniczego (kopalnia „Siemianowice”), cukierniczego (Śląskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Hanka”) i szklarskiego. Siedziba Urzędu Miejskiego.

Najstarszym zabytkiem Siemianowic jest kamienny spichlerz dworski z XVIII w. z barokową bramą przejazdową, w którym założono Muzeum Miejskie (ul. Chopina). Muzeum czynne codziennie w godz. 9-17, soboty 11-16, niedziele 12-16. W pobliskim parku podworskim klasycystyczny pałac z 1832, wzniesiony wg proj. arch. Karola Fryderyka Schinkla (twórcy m.in. Charlottenburga w Poczdamie) dla Donnersmarcków z linii siemianowicko-bytomskiej. Pierwotnie istniał tu barokowy dworek wzniesiony w XVI w. przez Mieroszewskich, z którego fragment przetrwał do dziś. Od 1991 powołano Fundację „Pałac”, której zadaniem jest zdobycie środków na rewaloryzację zabytkowego zespołu pałacowego i krajobrazowego. W Michałkowicach tzw. zamek z XIX w. o cechach neogotyku angielskiego, siedziba właścicieli dóbr michałkowickich. W latach międzywojennych rezydowali tu dyrektorzy naczelni koncernu Zakłady Hohenlohego, do którego należała m.in. kopalnia „Michał”, dziś w składzie kopalni „Siemianowice”. Obecnie Klub Technika.

Neogotyckie kościoły w Siemianowicach pochodzą z końca XIX i pocz. XX w. (Świętego Krzyża z 1884, św. Michała z 1904 wg proj. L. Schneidera, św. Antoniego z 1931 wg proj. J. Biasiona i S. Porębskiego). W Bańgowie i Przełajce zachowała się d. wiejska zabudowa. Przy pl. Wolności eklektyczny budynek Urzędu Miejskiego. W pobliżu pomnik Czynu Powstańczego wzniesiony w 1957 w miejscu zniszczonego przez hitlerowców oraz Grób Nieznanego Żołnierza z 1945 ku czci poległych żołnierzy w walkach o wolność Polski. W dzielnicy Bytków (pl. Skrzeka i Wójcika) obelisk z 1947 ku czci zamordowanych działaczy harcerskich. 3 V 1986 na skwerze przy ul. Chopina i al. Sportowców odsłonięto pomnik Wojciecha Korfantego (wg proj. M. Kicińskiego).

Siemianowice, mimo koncentracji przemysłu ciężkiego na niewielkiej powierzchni, są miastem zieleni (118 ha terenów zielonych).

Miasto ma 7 parków, obiekty rekreacyjno-sportowe w Pszczelniku (ul. Czeladzka), kilka basenów sportowych, halę widowisko-wo-sportową w Michałkowicach, kąpielisko leśne, Ośrodek Strzelectwa Myśliwskiego, w pobliżu „Bażantami” (15-min. spacer drogą polną w kierunku Bańgowa). Ośrodek służy Polskiemu Związkowi Łowieckiemu i wielu organizacjom sportowym województwa.

Z Siemianowic wyjeżdżamy ul. Zwycięstwa w kierunku pn. przez Bańgów, Dąbrówkę Wielką.

DĄBRÓWKA WIELKA

W obrębie miasta Piekary Śląskie. Pierwotnie wieś, wzmiankowana w 1277. Od XIV w. własność zakonu cystersów w Mogile k. Krakowa. W XVI w. wykupiona przez miasto Bytom. Na terenach wsi wydobywano rudy srebra i ołowiu.

W osadzie zachowały się ludowe obrzędy, gaik i marzanna, stroje ludowe (rozbarskie) oraz wiejska architektura ludowa z poł.

XIX w. — drewniane domy i zrębowe stodoły, kryte papą przy ul. Mariackiej 3, 3 Maja 52, 182, 248.

WOJKOWICE KOMORNE

Miasto (10 300 mieszk.). Prawa miejskie od 1967. Od 1977 do 1992 w obrębie miasta Będzin. Pierwotnie osada górnicza. W 1824 uruchomiono tu kopalnię galmanu „Kacper”, a w 1910 kopalnię węgla kamiennego „Jowisz”. W 1. 1929-30 zbudowano cementownię „Saturn”. W pn. części miasta park, w którym stadion „Millenium” i basen kąpielowy. Z Wojkowic wyjeżdżamy w kierunku zach. do Piekar Śląskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *