ZARYS DZIEJÓW

Pierwszy zapis o żyjących na Górnym Śląsku Słowianach pochodzi z IX w., tzw. Geograf Bawarski wśród innych plemion polskich wymienia Opolan i Gołęczyców, mieszkających nad górną Odrą i jej dopływami. Ze źródeł archeologicznych wynika, że utrzymywali się oni …

Górny Śląsk –  Ochrona przyrody, rezerwaty

Problematyka ochrony środowiska naturalnego człowieka coraz bardziej absorbuje uwagę uczonych i polityków. Na obszarze makroregionu pd. podczas eksploatacji surowców przekształcono rzeźbę powierzchni ok. 20 000 ha. W wyniku ujemnego oddziaływania przemysłu niszczeją stopniowo kompleksy …

Górny Śląsk ma klimat środkowoeuropejski o wpływach mas powietrza oceanicznego i kontynentalnego. Klimat tego obszaru cechuje duża zmienność i nieregularność cykli, o przewadze wpływów oceanicznych, co decyduje o małych wahaniach temperatury oraz krótkich i najczęściej łagodnych zimach. Średnia roczna temperatura …

Bogactwa naturalne

Górny Śląsk stanowi po względem surowców mineralnych najbogatszą część Polski. Występują tu bogate złoża węgla kamiennego, znaczne złoża rud cynku i ołowiu, surowce budowlane, skalne i ceramiczne. Węgiel zalega w znacznej części zapadliska górnośląskiego. Jego zasoby należą do …

Noclegi. Czarnogóra oferuje turystom niemal 40 tys. miejsc w hotelach i motelach. Najłatwiej o nocleg na wybrzeżu, gdzie można wybierać między hotelami, osiedlami turystycznymi, pensjonatami, prywatnymi kwaterami i kempingami. Część hoteli to duże obiekty z lat 70. XX w., zlokalizowane …

Najstarszym znanym ludem na terenie Czarnogóry było iliryjskie plemię Dokleatów – pochodzi od nich nazwa Duklja, nadana przez Rzymian obszarom nad rzekami Zetą i Moracą, między Boką Kotorską a Jeziorem Szkoderskim. Duklja wchodziła w skład rzymskich prowincji. Po podziale cesarstwa …

CZARNOGÓRA – Jeszcze kilka lat temu nie było mowy o przekraczaniu granicy chorwacko-czarnogórskiej, przez którą do Czarnogóry dociera najwięcej turystów. Podczas ostatniej wojny oba narody stanęły po przeciwnej stronie barykady i wiele lat potrwa usuwanie wojennych spustoszeń – zwłaszcza tych, …