Lubliniec – co warto zobaczyć?

Lubliniec – co warto zobaczyć?

Miasto (26 900 mieszk., 255 m n.p.m.) nad rz. Lublinicą lub Lublinianką na pd. skraju Wyżyny Woźnickiej. Ośrodek przemysłu m.in. włókienniczego (Śląskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Lentex”), elektromaszynowego („Energoserwis”) i drzewnego. Siedziba Urzędu Miejskiego.

Średniowieczny Lubliniec posiadał pierścień wałów ziemnych i fos (nie istniejący już) z trzema bramami: Krakowską (ul. Lompy), Opolską (ul. Piotra Niedumego) i Oleską (ul. Edyty Stein). Pośrodku kwadratowy rynek (pl. Karola Mańki). W sąsiedztwie rynku i pl. M. Kopernika jednonawowy kościół paraf, św. Mikołaja z XVII w., przebudowany w XVIII i XIX w. Kościół zachował, mimo barokizacji, elementy gotyckie (prezbiterium i wieża). Godne uwagi: wczesnobarokowa kaplica Karola Boromeusza z obrazem patrona, fundacji Andrzeja Cellary z 1648 (tzw. Kaplica Cellarich z kopułą na żaglach). Przed kościołem barokowa figura św. Jana Nepomucena (pierwotnie stała na środku rynku – pl. K. Mańki). Na rogu pl. Kościuszki i ul. Stalmacha kościół Świętego Krzyża z XVI w. przebudowany w 1842. Przy ul. św. Anny drewniany kościółek św. Anny z 1653 (odbudowany w 1754), o konstrukcji zrębowej, kryty gontem. Kościół odpustowy za murami miasta, fundacji Andrzeja Cellary. Od 1938 zamknięty ze względu na bezpieczeństwo wiernych. W 1992 powołano przy paraf. św. Mikołaja Stowarzyszenie „Fundacja św. Anny”, które w 1. 1992-94 wykonało m.in. wymianę gontów na dachu kościoła, malowanie ścian (wewnątrz) i wieży.

Przy ul. Grunwaldzkiej 48 w kompleksie zabudowań d. zakładu psychiatrycznego (dziś Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dra E. Cyrana) wśród zieleni rozległego parku jednopiętrowy pałac z XVI w. wzniesiony na fundamentach trzynastowiecznej twierdzy przez Kochcickich, modernizowany w duchu baroku przez rodzinę Cellarich (1644-1727) i Gamier (1727-1763) oraz klasycyzmu przez Franciszka Grotowskiego (1784—1814). Przebudowany i adaptowany na cele szpitalne po 1893. W l. 1981-86 z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Lublińca przygotowano dokumentację adaptacji niszczejącego zamku (pałacu).

Przy ul. J. Piłsudskiego neorenesansowy zespół budynków z poł. XIX w. zajmowany przez Ośrodek Szkoleniowo-Wychowawczy nr 2 dla dzieci głuchych i zakon oblatów Maryi Niepokalanej. W kaplicy i sali teatralnej Zakładu Wychowawczego im. Grotowskiego kaplica Matki Boskiej Fatimskiej i kościół paraf. św. Stanisława Kostki. W parku otaczającym zespół (od strony kościoła Oblatów) pomnik bł. Eugeniusza de Mazenoda oraz murowana (z kamienia polnego) grota Matki Bożej.

W Lublińcu jest kilka pomników upamiętniających miejsca walk narodu polskiego: pomnik ku czci poległych w II wojnie światowej; na cmentarzu (ul. Stalmacha) – pomnik poświęcony żołnierzom 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty poległych w walkach w obronie miasta we wrześniu 1939; mogiły powstańców śląskich poległych w l. 1920-21, ppłk. Stanisława Wilimowskiego — zastępcy dowódcy 74. GPP, Kazimierza Niegolewskiego — powstańca wielkopolskiego i pierwszego starosty lublinieckiego; przy ul. Powstańców Śląskich 2 tablica upamiętniająca 45. rocznicę powrotu Górnego Śląska do Polski (na budynku, w którym w 1. 1920-21 była siedziba Polskiego Komitetu Plebiscytowego).

Na narożnym budynku przy ul. Edyty Stein nr 2 tablica: „W tym domu spędzała wakacje u dziadków Courantów Edyta Stein (1891-1942), ofiara oświęcimska ogłoszona błogosławioną dn. 1.05.1987 przez papieża Jana Pawła II”, kanonizowana w 1997. W budynku siedziba oddziału Towarzystwa im. Edyty Stein oraz wystawa „Pro memoria Edith Stein”, którą można zwiedzać po wcześniejszym zgłoszeniu terminu telefonicznie lub listownie pod adresem: Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu, ul. Edyty Stein 2.

Na terenie miasta i najbliższej okolicy rozległy park leśny z 200-letnimi dębami (Posmyk, Leśnica, Kokotek), tereny rekreacyjne (basen kąpielowy, stawy leśne, nad którymi ośrodki wypoczynku i rekreacji, hotele, m.in. hotel „Silesiana” w Kokotku). Dojście do parku ul. Grunwaldzką.

■ 4 km na pn. zach. wieś Lubecko – godny uwagi gotycko-renesansowy kościół paraf, z przełomu XVI i XVII w., restaurowany w XVIII w.

■ 7 km na wsch. wieś Wierzbie. We wsi barokowy pałac z XVII w. W Lublińcu mają swe ostatnie etapy trasy: nr 2 (Katowice – Tarnowskie Góry – Lubliniec) i nr 16 (Opole – Dobrodzień – Lubliniec). W pobliżu miasta (Koszęcin – 13 km i Boronów – 19 km) przebiega bocznica trasy 3a (Siewierz – Woźniki – Koszęcin – Boronów).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *