Cupar

CUPAR, stolica Fife, leży po obu stronach niewielkiej rzeki Eden. Wokół rozciągają się łagodne zbocza wzgórz. Jako znany ośrodek targowy w czasach średniowiecznych miasto zyskało ważną pozycję, którą zdaje się zachowywać do dzisiaj. Wciąż jeszcze odbywa się tu cotygodniowa …

Południowe wybrzeże Fife zdominowane jest przez przedsiębiorstwa przemysłowe, od drobnych warsztatów poczynając, a kończąc na zakładach naprawiających łodzie podwodne o napędzie atomowym. Mimo to prawie nie widać oznak dewastacji środowiska naturalnego. Nawet dawne obszary górnicze – stare wyrobiska i hałdy …

Fife

Starożytne Królestwo Fife, nazwane tak przez Piktów w IV w., obejmuje niewielki obszar, którego szerokość nie przekracza 80 km. Ma on jednak granice jasno zakreślone przez wody, które otaczają go z trzech stron. Od północy jest nią ujście Tay, …