Siemianowice Śląskie – Atrakcje

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – Miasto (78 500 mieszk., 270 m n.p.m.) na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Ważny ośrodek przemysłu hutniczego (huta ,Jedność”), górniczego (kopalnia „Siemianowice”), cukierniczego (Śląskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Hanka”) i szklarskiego. Siedziba …

Siemianowice Śląskie – Historia

Perwsze wzmianki o osadach wchodzących w skład miasta Siemianowice sięgają XIII w. i dotyczą parafii michałkowickiej (1274) oraz wsi Bytków (1298), która zobowiązana była przekazywać dziesięcinę należną biskupowi krakowskiemu Janowi Muskacie na rzecz szpitala sławkowskiego. Wzmianka …