SZCZYRK

Miasto (6000 mieszk., 600 m n.p.m.) od 1973, status osiedla od 1956. Pierwotnie wieś nad potokiem Żylicą.

Pierwsze wzmianki pochodzą z XV w. W 1631 Szczyrk liczył 100 mieszkańców i wchodził w skład tzw. państwa łodygowickiego, powstałego z podziału …

BYSTRA ŚLĄSKA

Osada o charakterze wczasowo-uzdrowiskowym na wys. 400 m n.p.m., w dolinie Białki. Na stokach Koziej Góry sanatorium przeciwgruźlicze, założone w 1898 przez dr. Ludwika Jekelesa. Rozbudowana w 1936 i 1948. W 1910 osiadł w Bystrej sławny malarz, dyrektor …

GOLESZÓW

Wieś o charakterze przemysłowym z walorami turystyczno-wypoczynkowymi.

Jedna z najstarszych (1223) i największych wsi w d. księstwie cieszyńskim. W XVIII w. uległa podziałowi na mniejsze jednostki, m.in. Goleszów Górny i Równia weszły w skład dóbr należących do hr. Saint …

USTROŃ

Miasto (15 800 mieszk., 360 m n.p.m.) w dolinie Wisły, u podnóża Czantorii (995 m n.p.m.) i Równicy (884 m n.p.m.). Siedziba Urzędu Miejskiego.

Duży ośrodek turystyczno-wczasowy i przemysłowy (FSM Zakłady Kuźnicze współpracujące z fabrykami Fiata, m.in. w zakresie …

WISŁA

Miasto (11 600 mieszk., 450 m n.p.m.) w Beskidzie Śląskim nad Wisłą. Duży ośrodek turystyczno-wypoczynkowy.

Osada powstała na przełomie XVI i XVII w. Wśród pierwszych mieszkańców byli Polacy z Korony i księstwa cieszyńskiego oraz osadnicy z Węgier. W 1 …

KUBALONKA

Wieś położona na przełęczy o tej samej nazwie, między dorzeczami Olzy i górnej Wisły. Administracyjnie część wsi Istebna. Na Kubalonce (761 m n.p.m.) sanatorium przeciwgruźlicze dla dzieci i młodzieży z 1937 (proj. Jadwigi Dobrzyńskiej i Zygmunta Łobody), rozbudowane w …

Istebna

Osada wczasowo-uzdrowiskowa, powstała w XVI w., ukształtowała się w 1649 jako organizm gminny. Po 1756 cesarska ustawa o ochronie lasów i decyzje o powiększaniu terenów leśnych zahamowały rozwój osadnictwa w rejonie Istebnej i Koniakowa. Rozpoczęła się emigracja górali do …

KONIAKÓW

Dawna kolonia Istebnej (700-740 m n.p.m.) powstała na pocz. XVIII w., od 1816 siedziba samodzielnej gminy. Wieś znana z twórczości ludowej, zwłaszcza koronkarstwa.

W Koniakowie godny uwagi kościół św. Bartłomieja z 1901, rozbudowany w 1956. We wnętrzu płaskorzeźby drogi …

Trasa Milówka – Rajcza – Ujsoły 12km

Droga drugorzędna. Trasa biegnie doliną Soły i potoku Ujsoła. Interesująca krajobrazowo.

MILÓWKA

W Milówce odgałęzienie drogi w kierunku pd. do Rajczy (8 km), Ujsołów (12 km) i pn.-zach. do Kamesznicy.

KAMESZNICA

Wieś słynna …

Trasa Żywiec – Jeleśnia – Korbielów

Droga drugorzędna. Trasa biegnie w dolinach rzek Koszarawy i Krzyżówki, które przecinają Beskid Żywiecki.

ŻYWIEC

Wyjazd z miasta w kierunku pd.-wsch. przez dzielnicę Sporysz.

ŚWINNA, wieś.

Odgałęzienie drogi w prawo do Sopotni Małej (11 …