Wzgórza Ochil

Wzgórza Ochil

 

Skaliste Wzgórza Ochil ciągną się na zachód od Stirling przez ponad 60 km wzdłuż północnego brzegu Firth of Forth. Tworzą one strome pasmo, opadające ku zalewanej przez powodzie dolinie Forth. Wzgórza są oddzielone od siebie licznymi, głębokimi kotlinami porośniętymi gęstym lasem. Stanowią malownicze tło dla okolicznych miast, wsi i zamków, chociaż są łagodniejsze niż wzniesienia Trossachs i stopniowo obniżają się, ustępując miejsca pastwiskom Fife.

Od stuleci tereny te były najważniejszym w Szkocji ośrodkiem produkcji wełny. Jego pierwszeństwu zagrażał jedynie region Borders. Lokalna produkcja rozwinęła się dzięki technologicznym innowacjom rewolucji przemysłowej i w poł. XIX w. na przestrzeni 20 km w rejonie Clackmannanshire, na wschód od Stirling, działało aż 30 zakładów.

Ostatnimi czasy w produkcji zaszły istotne zmiany. Stare firmy rodzinne i wytwórcy opierający się na pracy ręcznej przegrali konkurencję z nowoczesną technologią. Mimo to do dziś spotyka się tu rzemieślników posługujących się tradycyjnymi metodami. Szczególnie dużo starych warsztatów jest na Szlaku Przędzalni (Mili Trail), łączącym główne miasta, miejsca historyczne i nowoczesne wytwórnie wełny. Inne ślady przeszłości to ufortyfikowane siedziby magnatów. Clackmannanshire było dogodnym schronieniem w pobliżu Stirling, skąd możnowładcy mogli śledzić aktualne wydarzenia na królewskim dworze. Żadnej z rezydencji nie można dziś zwiedzać, dawną świetność zachowały siedziby Bruce’ów w Clackmannan i Erskine’ów w Alloa. Powyżej malowniczego miasta Dollar (dawniej Dolour) rozciąga się lesista dolina, przez którą płyną Bum of Sorrow (Potok Smutku) i Burn of Care (Potok Trosk). U góry wznosi się zamek Campbell, zwany niegdyś Castle Gloom (Ponure Zamczysko). Mimo tylu zniechęcających nazw, warto wybrać się na wycieczkę w górę doliny do zamku.

Minąwszy Dollar, szosa biegnie na wschód wzdłuż doliny Devon do Kinross, położonego nad Loch Leven. W rejonie Ochil nie ma linii kolejowej, regularnie natomiast kursują autobusy na trasie Stirling – Yetts o’ Muckhart (na północny wschód od Dollar) i z Alloa do Tillicoultry.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *