Miasto Bytom (228 000 mieszk., 280 m n.p.m.) nad rz. Bytomką, prawym dopływem Kłodnicy i potokiem Szarlejką, prawym dopływem Brynicy, w pn. części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na Płaskowyżu Bytomskim Wyżyny Śląskiej. Jeden z najważniejszych ośrodków przemysłu węglowego (kopalnie: „Rozbark”, „Bobrek”, …

Początki Bytomia sięgają XI w., kiedy to był osadą na pograniczu między Małopolską a Śląskiem, przy drodze handlowej Kraków-Wrocław. W zakolu rzeczki Bytomki, na naturalnym wzniesieniu „Małgorzata”, istniał wczesnośredniowieczny gród, w którym w 1163 Bolesław Kędzierzawy pozostawił swą załogę, a …