Tarnowskie Góry – co warto zobaczyć?

Miasto (75 000 mieszk., 300 m n.p.m.) na Garbie Tarnogórskim Wyżyny Śląskiej nad Stołą, lewym dopływem Małej Panwi. Ośrodek przemysłowy (Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych „Tagor”, Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp „Faser”, Fabryka Zmechanizowanych Obudów …

Tarnowskie Góry – Historia

Miasto należy do młodszych, powstało w XVI w. Jego dzieje są ściśle związane z rozwojem górnictwa kruszcowego (srebra i ołowiu) na ziemi bytomskiej. Odkrycie znacznej ilości kruszcu w 1490 wzbudziło zainteresowanie górnictwem kruszcowym Jana II Dobrego …