ZARYS DZIEJÓW

Pierwszy zapis o żyjących na Górnym Śląsku Słowianach pochodzi z IX w., tzw. Geograf Bawarski wśród innych plemion polskich wymienia Opolan i Gołęczyców, mieszkających nad górną Odrą i jej dopływami. Ze źródeł archeologicznych wynika, że utrzymywali się oni …

Górny Śląsk –  Ochrona przyrody, rezerwaty

Problematyka ochrony środowiska naturalnego człowieka coraz bardziej absorbuje uwagę uczonych i polityków. Na obszarze makroregionu pd. podczas eksploatacji surowców przekształcono rzeźbę powierzchni ok. 20 000 ha. W wyniku ujemnego oddziaływania przemysłu niszczeją stopniowo kompleksy …

Górny Śląsk ma klimat środkowoeuropejski o wpływach mas powietrza oceanicznego i kontynentalnego. Klimat tego obszaru cechuje duża zmienność i nieregularność cykli, o przewadze wpływów oceanicznych, co decyduje o małych wahaniach temperatury oraz krótkich i najczęściej łagodnych zimach. Średnia roczna temperatura …

Bogactwa naturalne

Górny Śląsk stanowi po względem surowców mineralnych najbogatszą część Polski. Występują tu bogate złoża węgla kamiennego, znaczne złoża rud cynku i ołowiu, surowce budowlane, skalne i ceramiczne. Węgiel zalega w znacznej części zapadliska górnośląskiego. Jego zasoby należą do …

SZCZYRK

Miasto (6000 mieszk., 600 m n.p.m.) od 1973, status osiedla od 1956. Pierwotnie wieś nad potokiem Żylicą.

Pierwsze wzmianki pochodzą z XV w. W 1631 Szczyrk liczył 100 mieszkańców i wchodził w skład tzw. państwa łodygowickiego, powstałego z podziału …

BYSTRA ŚLĄSKA

Osada o charakterze wczasowo-uzdrowiskowym na wys. 400 m n.p.m., w dolinie Białki. Na stokach Koziej Góry sanatorium przeciwgruźlicze, założone w 1898 przez dr. Ludwika Jekelesa. Rozbudowana w 1936 i 1948. W 1910 osiadł w Bystrej sławny malarz, dyrektor …

GOLESZÓW

Wieś o charakterze przemysłowym z walorami turystyczno-wypoczynkowymi.

Jedna z najstarszych (1223) i największych wsi w d. księstwie cieszyńskim. W XVIII w. uległa podziałowi na mniejsze jednostki, m.in. Goleszów Górny i Równia weszły w skład dóbr należących do hr. Saint …

USTROŃ

Miasto (15 800 mieszk., 360 m n.p.m.) w dolinie Wisły, u podnóża Czantorii (995 m n.p.m.) i Równicy (884 m n.p.m.). Siedziba Urzędu Miejskiego.

Duży ośrodek turystyczno-wczasowy i przemysłowy (FSM Zakłady Kuźnicze współpracujące z fabrykami Fiata, m.in. w zakresie …

WISŁA

Miasto (11 600 mieszk., 450 m n.p.m.) w Beskidzie Śląskim nad Wisłą. Duży ośrodek turystyczno-wypoczynkowy.

Osada powstała na przełomie XVI i XVII w. Wśród pierwszych mieszkańców byli Polacy z Korony i księstwa cieszyńskiego oraz osadnicy z Węgier. W 1 …

KUBALONKA

Wieś położona na przełęczy o tej samej nazwie, między dorzeczami Olzy i górnej Wisły. Administracyjnie część wsi Istebna. Na Kubalonce (761 m n.p.m.) sanatorium przeciwgruźlicze dla dzieci i młodzieży z 1937 (proj. Jadwigi Dobrzyńskiej i Zygmunta Łobody), rozbudowane w …