PIEKARY ŚLĄSKIE

Miasto (70 000 mieszk., 300 m n.p.m.) na Wyżynie Śląskiej. Ośrodek przemysłowy (kopalnia węgla Julian” i „Andaluzja”, Zakłady Górniczo-Hutnicze „Orzeł Biały”, Zakłady Mechaniczne „Zamęt”). Siedziba Urzędu Miejskiego. Miejsce kultu maryjnego Górnego Śląska.

Pierwsza wzmianka o wsi Piekary pochodzi …

Siemianowice Śląskie – Atrakcje

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – Miasto (78 500 mieszk., 270 m n.p.m.) na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Ważny ośrodek przemysłu hutniczego (huta ,Jedność”), górniczego (kopalnia „Siemianowice”), cukierniczego (Śląskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Hanka”) i szklarskiego. Siedziba …

Siemianowice Śląskie – Historia

Perwsze wzmianki o osadach wchodzących w skład miasta Siemianowice sięgają XIII w. i dotyczą parafii michałkowickiej (1274) oraz wsi Bytków (1298), która zobowiązana była przekazywać dziesięcinę należną biskupowi krakowskiemu Janowi Muskacie na rzecz szpitala sławkowskiego. Wzmianka …

Lubliniec – co warto zobaczyć?

Miasto (26 900 mieszk., 255 m n.p.m.) nad rz. Lublinicą lub Lublinianką na pd. skraju Wyżyny Woźnickiej. Ośrodek przemysłu m.in. włókienniczego (Śląskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Lentex”), elektromaszynowego („Energoserwis”) i drzewnego. Siedziba Urzędu Miejskiego.

Średniowieczny Lubliniec …

Lubliniec – Historia

Osada na szlaku handlowym Wrocław – Kraków, powstała ok. 1270 z inicjatywy księcia opolskiego Władysława, który – jak chce legenda – bawił tutaj na łowach i „lubiło mu się tu miasto zbudować”. Do 1532 należał Lubliniec do …

Tarnowskie Góry – co warto zobaczyć?

Miasto (75 000 mieszk., 300 m n.p.m.) na Garbie Tarnogórskim Wyżyny Śląskiej nad Stołą, lewym dopływem Małej Panwi. Ośrodek przemysłowy (Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych „Tagor”, Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp „Faser”, Fabryka Zmechanizowanych Obudów …

Tarnowskie Góry – Historia

Miasto należy do młodszych, powstało w XVI w. Jego dzieje są ściśle związane z rozwojem górnictwa kruszcowego (srebra i ołowiu) na ziemi bytomskiej. Odkrycie znacznej ilości kruszcu w 1490 wzbudziło zainteresowanie górnictwem kruszcowym Jana II Dobrego …

Miasto Bytom (228 000 mieszk., 280 m n.p.m.) nad rz. Bytomką, prawym dopływem Kłodnicy i potokiem Szarlejką, prawym dopływem Brynicy, w pn. części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na Płaskowyżu Bytomskim Wyżyny Śląskiej. Jeden z najważniejszych ośrodków przemysłu węglowego (kopalnie: „Rozbark”, „Bobrek”, …

Początki Bytomia sięgają XI w., kiedy to był osadą na pograniczu między Małopolską a Śląskiem, przy drodze handlowej Kraków-Wrocław. W zakolu rzeczki Bytomki, na naturalnym wzniesieniu „Małgorzata”, istniał wczesnośredniowieczny gród, w którym w 1163 Bolesław Kędzierzawy pozostawił swą załogę, a …

CHORZÓW

Miasto (127 000 mieszk., 290 m n.p.m.) nad rz. Rawą, położone na Wyżynie Śląskiej w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Ośrodek przemysłu hutniczego (huty „Kościuszko” i „Batory”), węglowego (kopalnia „Barbara-Chorzów” i rejon „Prezydent” kopalni „Polska”), metalowego (Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych …