OLSZTYN

Wieś, siedziba urzędu gminnego. Miasto w l. 1488-1818. Na Górze Zamkowej warownia z XIV w. zbudowana za czasów Kazimierza Wielkiego. Siedziba starostów królewskich. Rozbudowana w XV i XVI w. Najstarszą częścią warowni jest zamek górny z cylindryczną dwudziestometrową wieżą …

POTOK ZŁOTY

Wieś w gminie Janów.

Pierwsza wzmianka pochodzi z XII w. W XIII w. należał do Odrowążów. Od XVII w. do Koniecpolskich, a następnie Potockich, m.in. Wacława – poety i arianina. W 1852 Potok Złoty kupił gen. Wincenty Krasiński, …

OSTRĘŻNIK

Przysiółek, d. osada leśna. Z prawej (200 m) w rezerwacie przyrody „Ostrężnik”, na wysokiej skale, u podnóża której grota – ruiny zamku z XIV w. Zamek za życia Kazimierza Wielkiego należał do systemu umocnień pogranicza Małopolski. Zamek górny z …

ŻARKI

Miasto (4200 mieszk., 340 m n.p.m.) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej o charakterze rolniczym z tradycjami przemysłowymi w XIX i XX w. Urząd Miasta i Gminy.

Żarki powstały w XIII w. na wzgórzu, gdzie ruiny XVIII-wiecznego kościoła. Pierwsza wzmianka o mieście …

MYSZKÓW

Miasto (33 900 mieszk., 280 m n.p.m.) położone nad rz. Wartą. Duży ośrodek przemysłowy w okręgu rolniczym. Przemysł metalowy (Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne, Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych „Światowid”), chemiczny (Myszkowskie Zakłady Papiernicze), włókienniczy (Zakłady Przemysłu Wełnianego „Wartex”), materiałów budowlanych (szamotownia, …

KOZIEGŁOWY

Miasto (3000 mieszk., 300 m n.p.m.) o charakterze rolniczym, ośrodek przemysłu ludowego i artystycznego na dawnym szlaku handlowym. Urząd Miasta i Gminy.

Osada wykształciła się z podgrodzia w XII w. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1106. Założenie osady przypisuje się …

WOŹNIKI

Miasto i gmina (4500 mieszk., 320 m n.p.m.). Ośrodek rolnictwa i drobnego przemysłu. W mieście początek szlaku turystycznego im. Józefa Lompy prowadzącego przez Lubszę, Boronów, Hadrę, Lisów, Borki Wielkie i Małe do Olesna.

Początki osady grodowej sięgają X w. …

SIEWIERZ

Miasto (13 000 mieszk., 300 m n.p.m.) położone nad Czarną Przemszą na przecięciu dróg Katowice-Warszawa i Tarnowskie Góry-Zawiercie. Urząd Miasta i Gminy. Ośrodek rolniczo-przemysłowy w pn. części woj. katowickiego. Zakłady „Polgaz”, zakłady mleczarskie i zbożowe, kaflarnie i cegielnie. W …

BĘDZIN

Miasto (62 900 mieszk.) położone nad rz. Czarną Przemszą. Ośrodek przemysłu węglowego (kopalnie ,Jowisz” i „Grodziec”), cementowego (cementownie „Jowisz” i „Saturn”), cynkowego (huta „Będzin”), metalowego („Mostostal”, „Metalplast”), energetycznego (elektrownia „Łagisza”). Miasto wielu fabryk (odzieży, obuwia, mebli, artykułów spożywczych). Siedziba …

CZELADŹ

Miasto (36 700 mieszk., 270 m n.p.m.) położone nad rz. Brynicą. W mieście m.in. przemysł węglowy (kopalnia węgla „Saturn” w likwidacji), chemiczny (Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg”) i ceramiczny (Zakłady Płytek i Wyrobów Sanitarnych „Józefów”). Siedziba Urzędu Miejskiego.

Stara osada …