Trasa Cieszyn – Pawłowice – Żory

Droga drugorzędna nr 938. Trasa przecina w poprzek Kotlinę Raciborsko-Oświęcimską i przebiega przez tereny rolnicze i bezleśne.

HAŹLACH, wieś.

KOŃCZYCE WIELKIE

We wsi drewniany kościół św. Michała Archanioła z 1777, dzwonnica z hełmem barokowym. …

CIESZYN

Miasto (37 500 mieszk., 290 m n.p.m.) nad rz. Olzą, prawym dopływem Odry. Ważny ośrodek przemysłowy (Maszyny Elektryczne „Celma”, Fabryka Automatyki Chłodniczej „Fach”, Zakład Telemechaniki Górniczej „Elektrometal”, „Elektronarzędzia-Cel-ma”, „Polifarb-Cieszyn”, „Termika-Cespa” Cieszyńska Fabryka Urządzeń Spawalniczych, Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Juwenia”, Zakłady …

Cieszyn – Historia

Jedna z najstarszych historycznych osad istniejących w początkach państwowości polskiej. Początkowo osada grodowa w rejonie dzisiejszego Podborza (na terenie czeskiego Cieszyna). Pierwotna wzmianka źródłowa (bulla papieża Hadriana IV) z 1155 mówi o kasztelanii cieszyńskiej związanej z zasięgiem …

BRENNA

Wieś gminna na wys. 400 m n.p.m., otoczona szczytami górskimi Czupla, Błatniej, Trzech Kopców, Kotarza, Orłowej i Równicy. Pierwotnie wieś Piastów cieszyńskich, następnie wieś szlachecka i korony austriackiej. Pierwszym znanym wójtem Brennej był Mikołaj Taniec. Wieś zamieszkiwali potomkowie pasterzy …

GÓRKI WIELKIE

Wieś beskidzka, po lewej stronie Brennicy.

Wzmiankowana w 1302. Od 1417 do 1802 należała do cieszyńskiej szlachty, następnie do dóbr Komory Cieszyńskiej. Obecnie miejscowość letniskowa. Z Górkami Wielkimi związane jest nazwisko pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej (1890-1968), która mieszkała w …

SKOCZÓW

Miasto (15 900 mieszk., 300 m n.p.m.) u podnóża Beskidu Śląskiego nad Wisłą. Ośrodek przemysłowy i turystyczny Podbeskidzia (Zakłady Przemysłu Wełnianego „Pledan”, Zakład Garbarski Południowych Zakładów Przemysłu Skórzanego „Chełmek”, Skoczowska Fabryka Kapeluszy „Polkap”, odlewnia i kuźnia Fabryki Samochodów Małolitrażowych, …

GRODZIEC

Wieś w gminie Jasienica. W pięknym parku XVI-wieczny zamek, przebudowany i rozbudowany w XVII w. Na gotyckich murach wzniósł Maciej Gródecki (1580) późnorenesansowy zamek przebudowany na pałac ok. 1654 przez nowych właścicieli – Marklowskich, a pod koniec XVII w. …

BIELSKO-BIAŁA

Miasto (180 000 mieszk., 340—400 m n.p.m.) wojewódzkie nad rz. Białą na Pogórzu Śląskim. Siedziba Urzędu Wojewódzkiego i Miejskiego, kurii diecezjalnych kościołów: rzymsko-katolickiego i ewangelicko-augsburskiego.

Ośrodek administracyjny i kulturalny regionu. Centrum handlowe i usługowe Beskidu Śląskiego, Małego i Żywieckiego …