OLKUSZ

Miasto (41 000 mieszk., 360 m n.p.m.) na zach. krańcu Wyżyny Olkuskiej w pd. części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej nad rzeczką Babą. Ważny ośrodek przemysłowy, stare centrum polskiego przemysłu cynkowo-ołowiowego – kopalnie „Olkusz” i „Pomorzany”; przemysł metalowy (Fabryka Naczyń Emaliowanych „Emalia”), …

BOLESŁAW

Stara wieś (320 m n.p.m.) nadana przez Bolesława Wstydliwego krakowskiej kapitule katedralnej (1279). Od poł. XV w. własność szlachecka. Osiedle górnicze, od końca XV w. znane z wydobycia rud ołowianych, a w XIX i XX w. rud cynkowych (galmanu). …

SŁAWKÓW

Miasto (6900 mieszk., 300 m n.p.m.) nad rz. Białą Przemszą. Od 1977 do 1984 w obrębie m. Dąbrowa Górnicza. Siedziba Urzędu Miasta.

Po 1179 w obrębie kasztelanii bytomskiej – warowny punkt wypadowy przeciw Małopolsce. Pod koniec XIII w. należał …

DĄBROWA GÓRNICZA

Miasto (137 400 mieszk., 270 m n.p.m.) nad rz. Czarną Przemszą i jez. Pogoria, przy równoleżnikowej drodze E 40 z Krakowa do Wrocławia i linii kolejowej z Zebrzydowic do Warszawy. Siedziba Urzędu Miejskiego. Ośrodek przemysłu m.in. hutniczego: Kombinat …

Dąbrowa Górnicza – Historia

Prawa miejskie uzyskała w 1916, kiedy osada liczyła ponad 30 000 mieszk. Pierwsza wzmianka o wsi Dąbrowa pochodzi z 1755, dalsze z 1787 i 1789, kiedy należała do Stanisława Mieroszewskiego z Zagórza. Osada była wsią królewską …

SOSNOWIEC

Miasto (250 000 mieszk.) nad rzekami: Czarną i Białą Przemszą, Brynicą i Bobrkiem. Ośrodek przemysłu hutniczego (huty im. M. Buczka, E. Cedlera), górniczego (kopalnie „Sosnowiec”, „Porąb-ka-Klimontów”, „Kazimierz-Juliusz”, „Niwka-Modrzejów”, „Milowice”), metalowego (m.in. Fabryka Kotłów i Urządzeń Energetycznych „Ahlstrom FAKOP”, Fabryka …

Sosnowiec – Historia

Jako organizm miejski funkcjonuje od pierwszych lat XX w., jest zlepkiem kilku miast, wsi i kolonii przyfabrycznych. W 1901 połączono trzy wsie: Sosnowice, Sosnowiec i Pogoń, którym w 1902 władze carskie nadały godność miasta. poszerzając jego granice …

WOLBROM

Miasto (9600 mieszk., 380 m n.p.m.) na pograniczu Wyżyny Częstochowskiej i Wyżyny Olkuskiej, nad rz. Pokrzywianką (Centary), dopływem Białej Przemszy, na starym szlaku handlowym z pd. na pn. Ważny ośrodek przemysłu gumowego (Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil”, Zakłady Urządzeń …

STRZEGOWA

Sołectwo w gminie Wolbrom. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1399. Gotycki, średniowieczny kościół paraf, z XV w., przebudowany, drewniana dzwonnica z gotyckim dzwonem. Zachowane charakterystyczne dla regionu zagrody chłopskie (okoły) kryte strzechą.

DŁUŻEC

Wieś w gminie Wolbrom. Pierwsza …

PILICA

Miasto (2100 mieszk., 360 m n.p.m.) u źródeł rzeki Pilicy, siedziba Urzędu Miasta i Gminy.

Pierwsze wzmianki z 1227. Od XIII w. istniał tu zamek. Prawa miejskie otrzymała w 1393. Od XIV do XVI w. ośrodek rzemiosła. W tym …