Chrzanów

Miasto (42 100 mieszk., 294 m n.p.m.) nad rz. Chechło, lewym dopływem Wisły, na wsch. krawędzi Wyżyny Śląskiej łączącej się przez Garb Tenczyński z Wyżyną Krakowsko-Częstochowską. Centrum kulturalne ziemi chrzanowskiej. Miasto o znacznym przemyśle: maszynowym (Fabryka Maszyn Budowlanych i …

Jaworzno

Miasto (98 400 mieszk., 300 m n.p.m.) nad rzeką Jaworznik, lewym dopływem Białej Przemszy na wsch. krańcu Wyżyny Śląskiej. Rzeki Biała Przemsza i Przemsza stanowią naturalną granicę administracyjną Jaworzna z Sosnowcem – od pn. i z Mysłowicami od zach. …

MYSŁOWICE

Miasto (79 900 mieszk., 260 m n.p.m.) nad Czarną Przemszą i Przemszą położone na Wyżynie Śląskiej w pd.-wsch. części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jeden z ważniejszych ośrodków przemysłu węglowego (kopalnie „Mysłowice” i „Wesoła”, Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu Węglowego), …

Mysłowice – Historia

Mysłowice należą do najstarszych miast górnośląskich. Powstały w XIII w. na szlakach handlowych z Wrocławia przez Bytom do Krakowa i z Gliwic do Mikołowa. Z przekazów źródłowych wiadomo m.in. o plebanie Hunlodzie z Mysłowic (1308). Dokument z …

OJCÓW

Wieś (320 m n.p.m.) w gm. Skała, woj. miejskie krakowskie, na Wyżynie Olkuskiej w pd. części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Pierwotnie, w XIII w., grodzisko na górze Okopy. Na terenie innego wczesnośredniowiecznego grodziska Kazimierz Wielki zbudował w XIV w. gotycki zamek …

SKAŁA

Wieś (410 m n.p.m.), siedziba gminy.

W l. 1267-1869 miasto. Początkowo (1267-1393) klasztorna osada miejska, lokowana przez zakon Klarysek w Grodzisku na prawie średzkim. Zasadźcą był Ditmas Wołek, zasadźca miasta Krakowa. Miasto powstało przy drodze z Krakowa na Śląsk, …

PIESKOWA SKAŁA

Administracyjnie w gm. Sułoszowa.

Na skale Dorotka zamek, jedyny z tak dobrze zachowanych i użytkowanych na Szlaku Orlich Gniazd. W 1315 istniały tu nie znane bliżej umocnienia. Długosz i źródła z XIII w. wspominają o zamku zbudowanym w …

SZYCE

Wieś założona przez Bolesława Wstydliwego (1234), początkowo klasztorna, następnie królewska, siedziba starostwa niegrodowe-go. Wieś należała do parafii Nowa Pilica. W 1789 liczyła 62 domy i 255 mieszkańców. W l. 1860-61 chłopi z Szyc wraz z chłopami kilkunastu innych wsi …

PRZEGINIA

Wieś, siedziba gminy. Jedna z najstarszych osad przy drodze Kraków-Sławków. Wzmiankowana już w 1228. W 1276 wieś przeniesiona na czynszowe prawo niemieckie. Parafia w XIII w. W XV w. własność rodziny Szafrańców. W 1789 liczyła 109 domów i 662 …

KLUCZE

Wieś o charakterze osady przemysłowej w woj. katowickim we wsch. części Pustyni Błędowskiej nad rz. Białą Przemszą. Siedziba Urzędu Gminy. W okolicy ostańcowe skałki wapienne.

Wieś założona w 1374 przez królową Elżbietę. W tym czasie wydobywano tu rudę (prawdopodobnie …