Szyce – Modlnica

SZYCE

Wieś założona przez Bolesława Wstydliwego (1234), początkowo klasztorna, następnie królewska, siedziba starostwa niegrodowe-go. Wieś należała do parafii Nowa Pilica. W 1789 liczyła 62 domy i 255 mieszkańców. W l. 1860-61 chłopi z Szyc wraz z chłopami kilkunastu innych wsi odmówili odrabiania pańszczyzny. W 1863 była terenem walki oddziału powstańczego J. Romockiego. W latach zaboru komora celna między Królestwem Polskim a Galicją. Na terenie wsi dokonano znalezisk archeologicznych z początku neolitu – kultura ceramiki wstęgowej oraz wczesnośredniowiecznej osady z XI w. (otwarta osada z interesującymi zespołami ceramiki tzw. białej).

MODLNICA

Wieś w gminie Wielka Wieś (290 m n.p.m.), na krawędzi Płaskowyżu Ojcowskiego.

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1254. Należała do rodów mieszczan krakowskich, m.in. Salomonów. W l. 1871-84 przebywał tutaj twórca etnografii polskiej Oskar Kolberg, będąc gościem rodziny Konopków.

W Modlnicy pozostałości zameczku lub dworu obronnego rozbudowanego w XVI w. w stylu renesansowym (pozostałości: loggia z krużgankami i wieżyczką w ogrodzie). W 1784 powstał nowy klasycystyczny dwór, przebudowany w 1813, odrestaurowany w l. 1960-63 po zniszczeniach wojennych. Od 1957 Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wokół duży podworski park ze starymi okazami lip, grabów i dębów. Park w stylu romantycznym, zwany wówczas ogrodem włoskim, założył Józef Konopka. We wsi drewniany kościół z XV w. przebudowany w XVI i XIX w. Wewnątrz renesansowa polichromia z XVI w. wg proj. Włodzimierza Tetmajera z 1905. Gotycki obraz Matki Boskiej Modlnickiej z XV w. Od strony pn. barokowa kaplica św. Anny (1622). Drewniana dzwonnica z XVIII w.

SUŁOSZOWA

Wieś u źródeł Prądnika w woj. miejskim krakowskim, siedziba gminy. Jedna z najdłuższych wsi w Polsce (10 km).

Pierwsze wzmianki pochodzą z 1315. Należała do dóbr ziemskich Pieskowa Skała. W XV w. założono we wsi folwark. Kościół św. Wawrzyńca zbudowany w l. 1325-27. Do niedawna występowały tu liczne okoły (zagrody zabudowane z czterech stron), dziś tylko śladowe zabudowania (w środku wsi), w tym m.in. okoły i wieloboczne stodoły o konstrukcji siemieniowo-sochowej. Kościół neogotycki z 1. 1933-39 Świętego Serca Jezusowego i św. Wawrzyńca. Do 1914 w starym kościele istniała gotycka płyta nagrobna Zuzanny Szafrańcowej (zm. 1501).

Gdy kończą się zabudowania unikatowej pod względem urbanistycznym wsi Sułoszowa, rozpoczyna się teren Ojcowskiego Parku Narodowego. Szosa wije się wzdłuż biegu rzeki Prądnik.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *