BIERUŃ

Miasto (19 000 mieszk., 250 m n.p.m.) na krawędzi Wyżyny Śląskiej i pn. skraju Kotliny Oświęcimskiej nad rzekami Mleczną, Gostynią i Wisłą. Ośrodek przemysłu węglowego (KWK „Piast”), chemicznego (ERG Bieruń), spożywczego („Mildes-Bieruń”, Transportowo-Spedycyjna Spółdzielnia Pracy „Transmlecz”). Siedziba Urzędu Miejskiego.…

TYCHY

Miasto (134 700 mieszk., 255 m n.p.m.) położone na krawędzi Wyżyny Śląskiej i pn. skraju Kotliny Oświęcimskiej nad rzekami Mleczną i Gostynią. Ośrodek przemysłu papierniczego (Śląskie Zakłady Papiernicze), samochodowego (FTAT Auto Poland FSM Tychy), elektronicznego (Zakład Elektroniki Górniczej Carboautomatyka …

Tychy – Historia

Leśna osada Tychy powstała w XV w. w pszczyńskim wolnym państwie stanowym. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1467. W 1629 właściciele ziemi pszczyńskiej założyli tu browar, a produkowane w nim piwo sprzedawano w karczmach należących do państwa …

ZABIERZÓW

Wieś w woj. miejskim krakowskim na wsch. skraju Rowu Krzeszowickiego nad rz. Rudawą. Punkt wyjścia wycieczek w „dolinki podkrakowskie”: Kluczwody, Bolechowickiej, Będkowskiej, Aleksandrowickiej, Kobylańskiej i do malowniczego przełomu Rudawy pod Skałą Kmity (rezerwat 19,5 ha).

Wieś klasztorna od 1162 …

NIELEPICE

■ 1 km na pn. Rudawa, wieś nad rz. Rudawą w woj. miejskim krakowskim. Od XII do XX w. należała do kapituły krakowskiej. Od 1436 prawa miejskie.

Punkt wyjściowy do wycieczki w „dolinki podkrakowskie”: Będkowskiej, Racławki i Szklarki na …

Krzeszowice

Miasto (8600 mieszk., 260 m n.p.m.) nad rz. Krzeszówką i Rudawą w Rowie Krzeszowickim w pd. części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ośrodek turystyczno-uzdrowiskowy i przemysłu terenowego, m.in. materiałów budowlanych (Zakłady Betoniarskie i Żelbetowe, Zakłady Kamienia Budowlanego, Krzeszowickie Kamieniołomy Drogowe, Zakład Płyt …

MŁOSZOWA

Wieś w obrębie miasta i gminy Trzebinia. Neogotycki zespół pałacowy z ok. 1859, wzniesiony przez Juliusza Ozdobę Florkiewicza w miejscu zburzonego przez Szwedów dworu z 1603. W 1898 arch. Zygmunt Hendel przebudował pd. skrzydło pałacu w stylu neorenesansu francuskiego. …

TRZEBINIA

Miasto (21 000 mieszk., 282 m n.p.m.) położone na granicy Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, częściowo w Rowie Krzeszowickim, w woj. katowickim. Poważny ośrodek przemysłu surowcowego i energetycznego (kopalnia węgla kamiennego i elektrownia „Siersza”, Zakłady Górnicze „Trzebionka” – kopalnia …

11 km na pd. (droga Chrzanów – Zator) na terenie gm. Babice Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie z ciekawym budownictwem drewnianym z rejonu Kotliny Oświęcimskiej.

21 obiektów, w tym zagrody chłopskie, kościół z dzwonnicą, zespół małomiasteczkowy i karczma. Liczne warsztaty …