Dąbrowa Górnicza – Historia

Prawa miejskie uzyskała w 1916, kiedy osada liczyła ponad 30 000 mieszk. Pierwsza wzmianka o wsi Dąbrowa pochodzi z 1755, dalsze z 1787 i 1789, kiedy należała do Stanisława Mieroszewskiego z Zagórza. Osada była wsią królewską …

SOSNOWIEC

Miasto (250 000 mieszk.) nad rzekami: Czarną i Białą Przemszą, Brynicą i Bobrkiem. Ośrodek przemysłu hutniczego (huty im. M. Buczka, E. Cedlera), górniczego (kopalnie „Sosnowiec”, „Porąb-ka-Klimontów”, „Kazimierz-Juliusz”, „Niwka-Modrzejów”, „Milowice”), metalowego (m.in. Fabryka Kotłów i Urządzeń Energetycznych „Ahlstrom FAKOP”, Fabryka …

Sosnowiec – Historia

Jako organizm miejski funkcjonuje od pierwszych lat XX w., jest zlepkiem kilku miast, wsi i kolonii przyfabrycznych. W 1901 połączono trzy wsie: Sosnowice, Sosnowiec i Pogoń, którym w 1902 władze carskie nadały godność miasta. poszerzając jego granice …

WOLBROM

Miasto (9600 mieszk., 380 m n.p.m.) na pograniczu Wyżyny Częstochowskiej i Wyżyny Olkuskiej, nad rz. Pokrzywianką (Centary), dopływem Białej Przemszy, na starym szlaku handlowym z pd. na pn. Ważny ośrodek przemysłu gumowego (Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil”, Zakłady Urządzeń …

STRZEGOWA

Sołectwo w gminie Wolbrom. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1399. Gotycki, średniowieczny kościół paraf, z XV w., przebudowany, drewniana dzwonnica z gotyckim dzwonem. Zachowane charakterystyczne dla regionu zagrody chłopskie (okoły) kryte strzechą.

DŁUŻEC

Wieś w gminie Wolbrom. Pierwsza …

PILICA

Miasto (2100 mieszk., 360 m n.p.m.) u źródeł rzeki Pilicy, siedziba Urzędu Miasta i Gminy.

Pierwsze wzmianki z 1227. Od XIII w. istniał tu zamek. Prawa miejskie otrzymała w 1393. Od XIV do XVI w. ośrodek rzemiosła. W tym …

KROCZYCE

Wieś gminna w woj. częstochowskim, wzmiankowana w 1262. W latach II wojny światowej działał tu tysiącosobowy batalion AL, który współdziałał z jednostkami partyzanckimi BCh, AK.

Skałki Kroczyckie są miejscem treningów członków śląskich klubów wysokogórskich. Wieś leży na Szlaku Zamonitu …

KROMOŁÓW

Dzielnica Zawiercia, niegdyś miasto (do 1864), następnie wieś (do 1975), położona u źródeł Warty (jedno w rynku). Przez Kromołów przebiega zielony Szlak Tysiąclecia (z Siewierza do Małego Okiennika).

Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z 1193. W XIV w. istniał …

Ogrodzieniec

Miasto (4380 mieszk.) u podnóża najwyższego wzniesienia Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zwanego Górą Zamkową (504 m n.p.m.). W miasteczku przemysł materiałów budowlanych: cementownia „Wiek”, klinkiernia i cegielnia. Urząd Miasta i Gminy.

Pierwsze wzmianki pochodzą z 1382. Ok. 1523 własność krakowskiego rodu …

ZAWIERCIE

Miasto (56 500 mieszk., 330 m n.p.m.) nad rz. Wartą. Ważny ośrodek przemysłowy w pn.-wsch. części woj. katowickiego. Przemysł hutniczy (huta „Zawiercie”), maszynowy (Fabryka Maszyn, Odlewnia Żeliwa Ciągliwego), włókienniczy (Zawierciańskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego, Zawierciańskie Zakłady Tkanin Technicznych, Przędzalnia Bawełny …