OJCÓW

Wieś (320 m n.p.m.) w gm. Skała, woj. miejskie krakowskie, na Wyżynie Olkuskiej w pd. części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Pierwotnie, w XIII w., grodzisko na górze Okopy. Na terenie innego wczesnośredniowiecznego grodziska Kazimierz Wielki zbudował w XIV w. gotycki zamek …

SKAŁA

Wieś (410 m n.p.m.), siedziba gminy.

W l. 1267-1869 miasto. Początkowo (1267-1393) klasztorna osada miejska, lokowana przez zakon Klarysek w Grodzisku na prawie średzkim. Zasadźcą był Ditmas Wołek, zasadźca miasta Krakowa. Miasto powstało przy drodze z Krakowa na Śląsk, …

PIESKOWA SKAŁA

Administracyjnie w gm. Sułoszowa.

Na skale Dorotka zamek, jedyny z tak dobrze zachowanych i użytkowanych na Szlaku Orlich Gniazd. W 1315 istniały tu nie znane bliżej umocnienia. Długosz i źródła z XIII w. wspominają o zamku zbudowanym w …

SZYCE

Wieś założona przez Bolesława Wstydliwego (1234), początkowo klasztorna, następnie królewska, siedziba starostwa niegrodowe-go. Wieś należała do parafii Nowa Pilica. W 1789 liczyła 62 domy i 255 mieszkańców. W l. 1860-61 chłopi z Szyc wraz z chłopami kilkunastu innych wsi …

PRZEGINIA

Wieś, siedziba gminy. Jedna z najstarszych osad przy drodze Kraków-Sławków. Wzmiankowana już w 1228. W 1276 wieś przeniesiona na czynszowe prawo niemieckie. Parafia w XIII w. W XV w. własność rodziny Szafrańców. W 1789 liczyła 109 domów i 662 …

KLUCZE

Wieś o charakterze osady przemysłowej w woj. katowickim we wsch. części Pustyni Błędowskiej nad rz. Białą Przemszą. Siedziba Urzędu Gminy. W okolicy ostańcowe skałki wapienne.

Wieś założona w 1374 przez królową Elżbietę. W tym czasie wydobywano tu rudę (prawdopodobnie …

OLKUSZ

Miasto (41 000 mieszk., 360 m n.p.m.) na zach. krańcu Wyżyny Olkuskiej w pd. części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej nad rzeczką Babą. Ważny ośrodek przemysłowy, stare centrum polskiego przemysłu cynkowo-ołowiowego – kopalnie „Olkusz” i „Pomorzany”; przemysł metalowy (Fabryka Naczyń Emaliowanych „Emalia”), …

BOLESŁAW

Stara wieś (320 m n.p.m.) nadana przez Bolesława Wstydliwego krakowskiej kapitule katedralnej (1279). Od poł. XV w. własność szlachecka. Osiedle górnicze, od końca XV w. znane z wydobycia rud ołowianych, a w XIX i XX w. rud cynkowych (galmanu). …

SŁAWKÓW

Miasto (6900 mieszk., 300 m n.p.m.) nad rz. Białą Przemszą. Od 1977 do 1984 w obrębie m. Dąbrowa Górnicza. Siedziba Urzędu Miasta.

Po 1179 w obrębie kasztelanii bytomskiej – warowny punkt wypadowy przeciw Małopolsce. Pod koniec XIII w. należał …

DĄBROWA GÓRNICZA

Miasto (137 400 mieszk., 270 m n.p.m.) nad rz. Czarną Przemszą i jez. Pogoria, przy równoleżnikowej drodze E 40 z Krakowa do Wrocławia i linii kolejowej z Zebrzydowic do Warszawy. Siedziba Urzędu Miejskiego. Ośrodek przemysłu m.in. hutniczego: Kombinat …