ZABIERZÓW

Wieś w woj. miejskim krakowskim na wsch. skraju Rowu Krzeszowickiego nad rz. Rudawą. Punkt wyjścia wycieczek w „dolinki podkrakowskie”: Kluczwody, Bolechowickiej, Będkowskiej, Aleksandrowickiej, Kobylańskiej i do malowniczego przełomu Rudawy pod Skałą Kmity (rezerwat 19,5 ha).

Wieś klasztorna od 1162 …

NIELEPICE

■ 1 km na pn. Rudawa, wieś nad rz. Rudawą w woj. miejskim krakowskim. Od XII do XX w. należała do kapituły krakowskiej. Od 1436 prawa miejskie.

Punkt wyjściowy do wycieczki w „dolinki podkrakowskie”: Będkowskiej, Racławki i Szklarki na …

Krzeszowice

Miasto (8600 mieszk., 260 m n.p.m.) nad rz. Krzeszówką i Rudawą w Rowie Krzeszowickim w pd. części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ośrodek turystyczno-uzdrowiskowy i przemysłu terenowego, m.in. materiałów budowlanych (Zakłady Betoniarskie i Żelbetowe, Zakłady Kamienia Budowlanego, Krzeszowickie Kamieniołomy Drogowe, Zakład Płyt …

MŁOSZOWA

Wieś w obrębie miasta i gminy Trzebinia. Neogotycki zespół pałacowy z ok. 1859, wzniesiony przez Juliusza Ozdobę Florkiewicza w miejscu zburzonego przez Szwedów dworu z 1603. W 1898 arch. Zygmunt Hendel przebudował pd. skrzydło pałacu w stylu neorenesansu francuskiego. …

TRZEBINIA

Miasto (21 000 mieszk., 282 m n.p.m.) położone na granicy Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, częściowo w Rowie Krzeszowickim, w woj. katowickim. Poważny ośrodek przemysłu surowcowego i energetycznego (kopalnia węgla kamiennego i elektrownia „Siersza”, Zakłady Górnicze „Trzebionka” – kopalnia …

11 km na pd. (droga Chrzanów – Zator) na terenie gm. Babice Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie z ciekawym budownictwem drewnianym z rejonu Kotliny Oświęcimskiej.

21 obiektów, w tym zagrody chłopskie, kościół z dzwonnicą, zespół małomiasteczkowy i karczma. Liczne warsztaty …

Chrzanów

Miasto (42 100 mieszk., 294 m n.p.m.) nad rz. Chechło, lewym dopływem Wisły, na wsch. krawędzi Wyżyny Śląskiej łączącej się przez Garb Tenczyński z Wyżyną Krakowsko-Częstochowską. Centrum kulturalne ziemi chrzanowskiej. Miasto o znacznym przemyśle: maszynowym (Fabryka Maszyn Budowlanych i …

Jaworzno

Miasto (98 400 mieszk., 300 m n.p.m.) nad rzeką Jaworznik, lewym dopływem Białej Przemszy na wsch. krańcu Wyżyny Śląskiej. Rzeki Biała Przemsza i Przemsza stanowią naturalną granicę administracyjną Jaworzna z Sosnowcem – od pn. i z Mysłowicami od zach. …

MYSŁOWICE

Miasto (79 900 mieszk., 260 m n.p.m.) nad Czarną Przemszą i Przemszą położone na Wyżynie Śląskiej w pd.-wsch. części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jeden z ważniejszych ośrodków przemysłu węglowego (kopalnie „Mysłowice” i „Wesoła”, Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu Węglowego), …

Mysłowice – Historia

Mysłowice należą do najstarszych miast górnośląskich. Powstały w XIII w. na szlakach handlowych z Wrocławia przez Bytom do Krakowa i z Gliwic do Mikołowa. Z przekazów źródłowych wiadomo m.in. o plebanie Hunlodzie z Mysłowic (1308). Dokument z …