Nielepice – Rudawa

NIELEPICE

■ 1 km na pn. Rudawa, wieś nad rz. Rudawą w woj. miejskim krakowskim. Od XII do XX w. należała do kapituły krakowskiej. Od 1436 prawa miejskie.

Punkt wyjściowy do wycieczki w „dolinki podkrakowskie”: Będkowskiej, Racławki i Szklarki na Płaskowyżu Ojcowskim oraz Brzoskwini, Aleksandrowickiej i Mnikowskiej na Garbie Tenczyńskim. Na wzniesieniu murowano-drewniany kościół paraf. Wszystkich Świętych z przełomu XIII i XIV w. (prezbiterium) i XV w. (nawa), dzwonnica z 1. poł. XVI w. Ołtarze barokowe. W głównym – gotycki obraz Matki Boskiej przesłaniany obrazem Świętej Rodziny Michała Stachowicza (1768-1825). W prezbiterium fragmenty polichromii gotyckiej, w nawie – renesansowej. Wokół kościoła mur z barokowymi bramkami z 2. poł. XVIII w. Obok murowana kostnica z dachem łamanym, a przy plebanii barokowa wieża, tzw. Zegarowa z 1783. Plebania z poł. XIX w. W1908 mieszkał tu u Antoniny Domańskiej, autorki „Historii żółtej ciżemki”, Henryk Sienkiewicz. Na cmentarzu, obok kościoła, pomnik ofiar terroru hitlerowskiego. Zbiorowa mogiła 30 zamordowanych mieszkańców z pobliskiej wsi Radwanowice (21 VII1943) i mogiła żołnierzy września 1939.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *