BIELSKO-BIAŁA

Miasto (180 000 mieszk., 340—400 m n.p.m.) wojewódzkie nad rz. Białą na Pogórzu Śląskim. Siedziba Urzędu Wojewódzkiego i Miejskiego, kurii diecezjalnych kościołów: rzymsko-katolickiego i ewangelicko-augsburskiego.

Ośrodek administracyjny i kulturalny regionu. Centrum handlowe i usługowe Beskidu Śląskiego, Małego i Żywieckiego …

Bielsko Biała – Historia

Trzynastowieczne Bielsko i osiemnastowieczna Biała złączone zostały w 1951 w jeden organizm miejski. Bielsko przerodziło się z podgrodzia, które powstało obok XII-wiecznego grodu książęcego (Stare Bielsko). Prawa miejskie otrzymało w 2. poł. XIII w. Pierwszymi obywatelami …

CZECHOWICE-DZIEDZICE

Miasto (35 600 mieszk., 260 m n.p.m.) w Kotlinie Oświęcimskiej u ujścia rz. Białej do Wisły. Ośrodek przemysłu chemicznego (Śląskie Zakłady Rafineryjne „Rafineria Czechowice”, Zakłady Chemiczne „Organika-Azot”), drzewnego (Zakład Wyrobów Papierowych, Zakłady Przemysłu Zapałczanego), elektrotechnicznego (Śląska Fabryka Kabli, Fabryka …

GOCZAŁKOWICE

Wieś w Kotlinie Oświęcimskiej. Siedziba Urzędu Gminy. 1 km dalej Goczałkowice-Zdrój – od 1862 uzdrowisko (źródła radioaktywne zawierające jod, brom). Po wojnie nie odbudowano urządzeń zdrojowych. Źródła wodolecznicze zanikły w wyniku eksploatacji kopalni „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach. Obecnie mieści się …

Trasa Pszczyna Brzeszcze Oświęcim 25 km

Droga drugorzędna. Trasa biegnie doliną Wisły przez ziemię pszczyńską, bogatą w zabytki kultury ludowej (Cwiklice, Miedźna, Góra) oraz interesującą krajobrazowo.

PSZCZYNA

Wyjazd z miasta w kierunku wsch. ul. Męczenników Oświęcimskich.

ĆWIKLICE

Obecnie w obrębie …

PSZCZYNA

Miasto (38 000 mieszk., 248 m n.p.m.) nad rz. Pszczynką, położone na obrzeżach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Kotlinie Oświęcimskiej. Słynne z Państwowego Muzeum Zamkowego i skansenu „Zagroda wsi pszczyńskiej”. Ośrodek handlowy, kulturalny i administracyjny rolniczo-hodowlanego regionu. Ponadto zakłady przemysłowe: …

Pszczyna – Historia

Stara osada istniała prawdopodobnie nad brzegiem Pszczynki na przełomie X i XI w. na szlaku handlowym biegnącym ze wsch. przez Kraków do Czech; następnie był tu niewielki gród obronny. W 2. poł. XIII w. otrzymała prawa miejskie …

MIKOŁÓW

Miasto (38 500 mieszk., 280 m n.p.m.) na Wyżynie Śląskiej w dolinie rz. Jamna, lewego dopływu Kłodnicy. Ośrodek przemysłu maszynowego (Mikołowska Fabryka Maszyn „Mifama”, Zakłady Mechaniczne Górnictwa i Energetyki „Wiromet”, Fabryka Palenisk Mechanicznych, Mikołowska Fabryka Transformatorów „Mefta”), chemicznego (Zakład …