BRENNA

Wieś gminna na wys. 400 m n.p.m., otoczona szczytami górskimi Czupla, Błatniej, Trzech Kopców, Kotarza, Orłowej i Równicy. Pierwotnie wieś Piastów cieszyńskich, następnie wieś szlachecka i korony austriackiej. Pierwszym znanym wójtem Brennej był Mikołaj Taniec. Wieś zamieszkiwali potomkowie pasterzy …

GÓRKI WIELKIE

Wieś beskidzka, po lewej stronie Brennicy.

Wzmiankowana w 1302. Od 1417 do 1802 należała do cieszyńskiej szlachty, następnie do dóbr Komory Cieszyńskiej. Obecnie miejscowość letniskowa. Z Górkami Wielkimi związane jest nazwisko pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej (1890-1968), która mieszkała w …

SKOCZÓW

Miasto (15 900 mieszk., 300 m n.p.m.) u podnóża Beskidu Śląskiego nad Wisłą. Ośrodek przemysłowy i turystyczny Podbeskidzia (Zakłady Przemysłu Wełnianego „Pledan”, Zakład Garbarski Południowych Zakładów Przemysłu Skórzanego „Chełmek”, Skoczowska Fabryka Kapeluszy „Polkap”, odlewnia i kuźnia Fabryki Samochodów Małolitrażowych, …

GRODZIEC

Wieś w gminie Jasienica. W pięknym parku XVI-wieczny zamek, przebudowany i rozbudowany w XVII w. Na gotyckich murach wzniósł Maciej Gródecki (1580) późnorenesansowy zamek przebudowany na pałac ok. 1654 przez nowych właścicieli – Marklowskich, a pod koniec XVII w. …

BIELSKO-BIAŁA

Miasto (180 000 mieszk., 340—400 m n.p.m.) wojewódzkie nad rz. Białą na Pogórzu Śląskim. Siedziba Urzędu Wojewódzkiego i Miejskiego, kurii diecezjalnych kościołów: rzymsko-katolickiego i ewangelicko-augsburskiego.

Ośrodek administracyjny i kulturalny regionu. Centrum handlowe i usługowe Beskidu Śląskiego, Małego i Żywieckiego …

Bielsko Biała – Historia

Trzynastowieczne Bielsko i osiemnastowieczna Biała złączone zostały w 1951 w jeden organizm miejski. Bielsko przerodziło się z podgrodzia, które powstało obok XII-wiecznego grodu książęcego (Stare Bielsko). Prawa miejskie otrzymało w 2. poł. XIII w. Pierwszymi obywatelami …

CZECHOWICE-DZIEDZICE

Miasto (35 600 mieszk., 260 m n.p.m.) w Kotlinie Oświęcimskiej u ujścia rz. Białej do Wisły. Ośrodek przemysłu chemicznego (Śląskie Zakłady Rafineryjne „Rafineria Czechowice”, Zakłady Chemiczne „Organika-Azot”), drzewnego (Zakład Wyrobów Papierowych, Zakłady Przemysłu Zapałczanego), elektrotechnicznego (Śląska Fabryka Kabli, Fabryka …

GOCZAŁKOWICE

Wieś w Kotlinie Oświęcimskiej. Siedziba Urzędu Gminy. 1 km dalej Goczałkowice-Zdrój – od 1862 uzdrowisko (źródła radioaktywne zawierające jod, brom). Po wojnie nie odbudowano urządzeń zdrojowych. Źródła wodolecznicze zanikły w wyniku eksploatacji kopalni „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach. Obecnie mieści się …