Katowice – Trasa 2

Z prawej strony przed halą zwraca uwagę 18-kondygnacyjny biurowiec Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, natomiast za halą przy al. W. Korfantego znajduje się pawilon mieszczący m.in. wydawnictwo „Śląsk” oraz dyrekcję „Dom Książki” Sp. z o.o. Za Halą i DOKP od strony al. Roździeńskiego (naprzeciw hotelu „Warszawa”) najstarsza kopalnia w mieście – „Katowice”. Uruchomiona w 1824, pierwotnie zwała się „Ferdynand”. W 1849 ruszyła tu pierwsza parowa maszyna wydobywcza. W 1. 1874-77 zalewająca pokłady woda uniemożliwiła eksploatację kopalni. W latach późniejszych rozbudowywana, głównie przez przyłączenie do niej sąsiednich szybów i pól. W 1893 zatrudniała 1300 robotników, a wydobycie węgla wynosiło 474 000 ton. W 1937 przyjęła obecną nazwę „Katowice”. Od 1996 „Katowice-Kleofas”

Walenty Roździeński – patron alei – poeta-kuźnik z Roździenia (dzielnica położona między Zawodziem a Szopienicami), rządca kuźnic śląskich, jest autorem oryginalnego dzieła – poematu pt. „Officina ferraria”, wydanego w Krakowie w 1612 w języku polskim. Dzieło obfituje w bogactwo informacji z życia ówczesnych kuźników, a także jest źródłem dawnej teorii hutnictwa. Dwupasmowa al. Roździeńskiego biegnie od Ronda komunikacyjnego w kierunku Warszawy (droga międzynarodowa E 75) i w Będzinie łączy się z trasą szybkiego ruchu nr 90, prowadzącą do Krakowa (i huty „Katowice”).

Dalsza trasa prowadzi z Ronda w kierunku zach. obok budynku Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. Oddział w Katowicach, pawilonów handlowych, do dzielnicy mieszkaniowej na terenie Ko-szutki. W głębi za wiaduktem, po lewej stronie ul. Chorzowskiej, najstarsza z katowickich hut, huta „Baildon”, założona w 1823 przez szkockiego inżyniera Johna Baildona (1771-1846). Była pierwszą pudlingarnią na Górnym Śląsku. Po II wojnie światowej nastąpiła generalna modernizacja i rozbudowa huty. Zmodernizowano i przebudowano wydziały hutnicze i przetwórcze od stalowni, walcowni taśm na zimno po oddział metalurgii proszków. Wybudowano nową wytwórnię elektrod do spawania i wytwórnię wierteł. Huta stała się jednym z nielicznych zakładów hutniczych w Europie produkujących różne asortymenty (m.in. wiertła, elektrody, noże tokarskie). Obecnie trwa jej rozbudowa. Powstała stalownia elektryczna i prasownia. 23 II 1996 uruchomiono nową linię ciągłego odlewania stali.

Na terenach Koszutki, gdzie w okresie międzywojennym istniały zapadliska i wyrobiska pokopalniane, powstało w latach pięćdziesiątych osiedle dla ok. 20 000 osób. Nazwano je imieniem Juliana Marchlewskiego. Większość budynków o zróżnicowanej architekturze projektowali architekci: Mieczysław Król i Stanisław Kwaśniewicz, a pawilony handlowe – Jurand Jarecki. Na pl. Grunwaldzkim monumentalna rzeźba Jerzego Kwiatkowskiego symbolizująca rodzinę. Do placu przylegają dwie duże budowle użyteczności publicznej: kino „Kosmos” i biurowiec przemysłu węglowego, w którym m.in. Urząd Celny.

Ul. Sokolską dochodzimy do ul. Misjonarzy Oblatów NMP, przy której dom Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Klasztor od 1937, kościół i parafia od 1957. Potwierdzenie istnienia parafii 3 XII 1984. Duszpasterstwo parafialne Misjonarzy Oblatów NMP. Przy skrzyżowaniu ul. Misjonarzy Oblatów NMP i al. Korfantego pl. Gwarków, przy którym gmachy Głównego Instytutu Górnictwa. Pierwszy z budynków powstał w 1. 1938-48 i nosi piętno funkcjonalizmu (proj. W. Sikorski), drugi, bardziej nowoczesny, wzniesiono w końcu lat sześćdziesiątych (proj. arch. arch. Kazimierz Sołtykowski, Władysław Górski i Zygmunt Fagas). GIG istnieje od 1945 i prowadzi badania w dziedzinie rozwoju postępu technicznego w przemyśle wydobywczym. Należy do największych tego typu placówek na świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *