Trasa Mysłowice – Imielin -Chełmek -Libiąż -Chrzanów

Trasa Mysłowice – Imielin -Chełmek -Libiąż

Wariant trasy biegnie po krawędzi Wyżyny Śląskiej i przez Kotlinę Oświęcimską. Drogi drugorzędne. Trasa interesująca krajobrazowo.

CENTRUM MYSŁOWIC

Z centrum Mysłowic wyjeżdżamy na pd. wsch. ul. Oświęcimską.

SŁUPNA

Kolonia Brzęczkowic, włączona do Mysłowic w 1945. Dawniej należała m.in. do barona Larysza, hr. Sułkowskich. Dziś ośrodek wypoczynkowy (144 ha, basen kąpielowy, plaża, pola namiotowe, boiska sportowe, klub, restauracja, kawiarnia).

BRZĘCZKOWICE

Wieś, od 1945 w granicach Mysłowic. W XIX w. należała do barona Larysza i Sułkowskich. 5 VII 1881 w rodzinie urzędnika kolejowego urodził się August Hlond, późniejszy kardynał, prymas Polski (1926-1948). Od 7 XI 1922 administrator apostolski na Górnym Śląsku, a od 28 X 1925 pierwszy biskup śląski. W 1926 został arcybiskupem Gniezna i Poznania. Założyciel „Gościa Niedzielnego” (1923) i Akcji Katolickiej (1930).

BRZEZINKA

Nad rz. Przemszą, dawniej wieś, od 1951 w obrębie Mysłowic. W latach II wojny światowej podobóz obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W XIX i XX w. kopalnie węgla, m.in. „Nowa Przemszą”. Węgiel spławiano rzeką Przemszą. W Brzezince m.in. Zakłady Wytwórcze Porcelany Elektrolitycznej, Wytwórnia Sprzętu Górniczego. Ul. Chrzanowską w kierunku wsch. droga do Jaworzna.

KOSZTOWY

Wieś z XIV w., od 1975 w obrębie Mysłowic. W latach międzywojennych znana z licznych biedaszybów. W 1976 oddano do użytku nową stację nadawczą Katowickiego Ośrodka Telewizyjnego (maszt antenowy 360 m wysokości).

KRASOWY

Wieś, od 1975 w granicach Mysłowic. Na wsch. ul. Długą przez Dziećkowice droga do Jaworzna, na pd. droga do Tych.

IMIELIN

Miasto (7650 mieszk.) nad rzekami Imielinką i Przemszą na krawędzi Wyżyny Śląskiej. Ośrodek przemysłowo-rolniczy (Zakład Produkcji Wody SUW „Dziećkowice”, Skład Metali Nieżelaznych, Wytwórnia Bram Garażowych i Wjazdowych „Bram-Pol”). Siedziba Urzędu Miejskiego.

Od XIV w. wieś Imielin należała do biskupów krakowskich. Od 1795 w granicach Prus. W 1922 wróciła do Macierzy. Od 1957 posiadał prawa osiedla, w 1967 otrzymał prawa miejskie. W 1981 odsłonięto tu pomnik. W osadzie czynny kamieniołom dolomitu, z którego zbudowano m.in. bazylikę katedralną w Katowicach. Zabytkowa kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej z 1706 (ul. Oświęcimska).

W Imielinie skrzyżowanie dróg Jaworzno – Tychy.

CHEŁM ŚLĄSKI

Wieś w woj. katowickim nad rz. Przemszą na krawędzi Wyżyny Śląskiej i Kotliny Oświęcimskiej. Duży ośrodek przemysłowy (Fabryka Wentylatorów „Fawent” S.A., Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych „Energopol 7”, Przedsiębiorstwo Wyrobów Chemicznych „Viola-Prodryn”, Zakłady Drzewne PW, „Montaneź” – przedsiębiorstwo produkcyjne konstrukcji metalowych i urządzeń). Siedziba Urzędu Gminy.

Pierwsza wzmianka o wsi z 1368, od 1391 do 1795 należała do biskupów krakowskich. W 1. 1795-1922 w granicach Prus. W 1922 powróciła do Polski. W l. 1975-77 w granicach miasta Tychy, 1977-94 – miasta Mysłowice. Od 1 I 1995 samodzielna gmina Chełm Śląski. Gmina o tradycjach przemysłowych. W XIX w. powstało w Chełmie pięć kopalń węgla kamiennego.

W osadzie barokowy kościół paraf. Świętej Trójcy z 1689, rozbudowywany w 1767, w XIX i XX w. Pierwsza wzmianka o parafii z 1660.

KOPCIOWICE

Wieś, od 1975 w obrębie Tych, od 1977 – Mysłowic, wcześniej w granicach gminy i miasta Imielin. W osadzie (ul. Oświęcimska i ul. Górnośląska) zespół podworski z poł. XIX w. (dwór, spichlerz).

Z Kopciowic na pn. wsch. ul. Górnośląską i dalej na wsch. ul. Olimpijską przez most na rz. Przemszy do Chełmka.

CHEŁMEK

Miasto (7500 mieszk., 270 m n.p.m.) nad rz. Przemszą w Kotlinie Oświęcimskiej. Ośrodek przemysłu skórzanego (Południowe Zakłady Przemysłu Skórzanego „Chełmek”). Urząd Miasta i Gminy. W XV w. wzmiankowany jako wieś szlachecka. Od 1795 do 1918 w zaborze austriackim. Przy moście na rzece Przemszy komora celna. W 1930 czeski przemysłowiec J.S. Bata uruchomił w Chełmku fabrykę obuwia. W okresie okupacji fabryka zatrudniała więźniów oświęcimskich. Prawa osiedla otrzymał w 1956, prawa miejskie w 1969. Kościół parafialny z poł. XIX w.

LIBIĄŻ

Miasto (15 000 mieszk., 320 m n.p.m.) na wsch. krańcu Wyżyny Śląskiej. Pierwsza wzmianka o wsi Libiąż z XIII w. wspomina wieś książęcą, następnie wieś klasztorna i rycerska. Od 1795 do 1918 w zaborze austriackim. W 2. poł. XIX w. powstaje istniejąca do dziś kopalnia niskokalorycznego węgla kamiennego .Janina”, której właścicielem było Galicyjskie Towarzystwo Górnicze. Kamieniołom. We wsi istniał dwór należący do ostatnich właścicieli – rodziny Loewenfeldów. Prawa miejskie od 1969.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *