OJCÓW

Wieś (320 m n.p.m.) w gm. Skała, woj. miejskie krakowskie, na Wyżynie Olkuskiej w pd. części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Pierwotnie, w XIII w., grodzisko na górze Okopy. Na terenie innego wczesnośredniowiecznego grodziska Kazimierz Wielki zbudował w XIV w. gotycki zamek …