Wzgórza Ochil

 

Skaliste Wzgórza Ochil ciągną się na zachód od Stirling przez ponad 60 km wzdłuż północnego brzegu Firth of Forth. Tworzą one strome pasmo, opadające ku zalewanej przez powodzie dolinie Forth. Wzgórza są oddzielone od siebie licznymi, głębokimi …