Górny Śląsk ma klimat środkowoeuropejski o wpływach mas powietrza oceanicznego i kontynentalnego. Klimat tego obszaru cechuje duża zmienność i nieregularność cykli, o przewadze wpływów oceanicznych, co decyduje o małych wahaniach temperatury oraz krótkich i najczęściej łagodnych zimach. Średnia roczna temperatura …