OLSZTYN

Wieś, siedziba urzędu gminnego. Miasto w l. 1488-1818. Na Górze Zamkowej warownia z XIV w. zbudowana za czasów Kazimierza Wielkiego. Siedziba starostów królewskich. Rozbudowana w XV i XVI w. Najstarszą częścią warowni jest zamek górny z cylindryczną dwudziestometrową wieżą …