Bogactwa naturalne

Górny Śląsk stanowi po względem surowców mineralnych najbogatszą część Polski. Występują tu bogate złoża węgla kamiennego, znaczne złoża rud cynku i ołowiu, surowce budowlane, skalne i ceramiczne. Węgiel zalega w znacznej części zapadliska górnośląskiego. Jego zasoby należą do …