Trasa Pszczyna Łąka Wisła Wielka Wisła Mata Strumień Bąków Drogomyśl Skoczów

Trasa Pszczyna Łąka Wisła Wielka Wisła Mata Strumień Bąków Drogomyśl Skoczów

Do Bąkowa droga drugorzędna, dalej główna nr 93. Trasa biegnie wzdłuż Jez. Goczałkowickiego i Wisły. Interesująca krajobrazowo.

PSZCZYNA

Wyjazd z Pszczyny w kierunku pd.-zach. ul. Cieszyńską.

ŁĄKA

Sołectwo w obrębie miasta Pszczyny. Zachowały się drewniane ośmioboczne stodoły z XVIII w. oraz drewniany kościół paraf. św. Mikołaja z 1660 z oddzielną dzwonnicą o konstrukcji słupowej, przykrytą dachem namiotowym. We wnętrzu dzwon z XV w. Kapliczki i figury przydrożne z XIX w. We wsi żył i tworzył pisarz i poeta ludowy – Jan Kupiec (1841-1909) – autor zbioru pieśni i legend. Grób na miejscowym cmentarzu.

WISŁA WIELKA

Wieś nad Jez. Goczałkowickim. Zachowały się tu chaty zrębowe i ośmioboczne stodoły. Kościół paraf, z 1864.

WISŁA MAŁA

Wieś nad Jez. Goczałkowickim. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1223. We wsi drewniany kościół paraf. św. Jakuba z 1. 1775-82 o konstrukcji zrębowej z oddzielną dzwonnicą o konstrukcji słupowej i barokowym hełmie. Dach siodłowy, kryty gontem. We wnętrzu rokokowe ołtarze z XVIII w. i konfesjonał, późnobarokowa ambona. Na uwagę zasługują także: murowany dom (nr 60) z poł. XIX w. oraz drewniana chata, kryta słomą z tegoż okresu.

Odgałęzienie drogi w prawo do Pawłowic (8 km).

STRUMIEŃ

Miasto (3100 mieszk., 255 m n.p.m.) położone w Kotlinie Oświęcimskiej nad Wisłą (Jez. Goczałkowickim). Urząd Miasta i Gminy.

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1293. Prawa miejskie otrzymał Strumień w 1482 od księcia cieszyńskiego Kazimierza II, a potwierdzone przez Władysława Jagiellończyka w 1504.

Do rozwoju Strumienia przyczynił się jego właściciel marszałek księcia Kazimierza II — Mikołaj Bradecki, który rozwinął tu gospodarkę rybną. Równolegle rozwinęło się miejscowe rzemiosło. W poł. XVII w. Strumień słynął z dobrych sukienników. Wraz z rozwojem włókiennictwa w Bielsku podupadać zaczęły warsztaty tkackie, a wraz z nimi cała gospodarka miasteczka. Ożywienie przyszło wraz z budową kolei z Chybia do Pawłowic. Powstały wówczas kaflarnia i tartak. W III powstaniu śląskim (1921) w mieście mieścił się sztab wojsk powstańczych. Ze Strumieniem związani są m.in. kaznodzieja i obrońca języka polskiego ks. Jan Brzuska (1757-1840). pisarz Ludwik Kobiela (1887-1945) i Leon Wantuła.

W l. 1922-39 ośrodek szkolnictwa zawodowego mikroregionu (Publiczna Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego i Domowego – 1922-27, Szkoła Ogrodnicza – 1928-39, Szkoła Ceramiczna – 1938-39).

Strumień zachował swój średniowieczny układ urbanistyczny. W rynku barokowy ratusz z 1628, przebudowany w XVIII i XIX w. Ładna wieża z hełmem i latarnią z XVIII w. Drzwi z XIX w. Kościół paraf. św. Barbary z 1. 1789-95, restaurowany w 1936, malowany w 1965 przez Konarskiego. We wnętrzu rokokowa ambona z XVIII w., obrazy i rzeźby z XVII i XVIII w., ołtarze późnobarokowe XVIII/XIX w. Od 4 XII 1996 na placu kościelnym posąg św. Barbary wykonany przez bielską rzeźbiarkę Lidię Sztwiertnię, odlany z brązu przez Marka Żebrowskiego. Dwór z XVIII w. (tzw. zamek), przebudowywany, odnowiony w 1956. Zabudowania dworskie z poł. XIX w. (budynki mieszkalne, stajnia). Obok park podworski.

Przy ul. Londzina 23 d. karczma. We wnękach ludowe rzeźby z XIX w. (Matka Boska i św. Florian). Na uwagę zasługują również domy z XVIII i XIX w. w rynku i przy ul. ks. Londzina, Pszczyńskiej, Szkolnej i Pocztowej.

Odgałęzienie drogi w lewo do Bielska (30 km).

BĄKÓW

Wieś. Skrzyżowanie dróg: w prawo do Żor, na wprost do Cieszyna, w lewo – Skoczów.

DROGOMYŚL

We wsi d. zajazd. W Drogomyślu urodził się pastor Jerzy Badura (1845-1911), działacz społeczny i narodowy, wydawca polskiego tygodnika „Nowiny Śląskie”, obrońca ludności polskiej w zaborze pruskim.

Skrzyżowanie dróg: w lewo do Chybia (6 km), w prawo do Pruchnej (5 km).

SKOCZÓW

Przez miasto biegnie trasa główna (Katowice – Bielsko – Cieszyn).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *