WOLBROM

Miasto (9600 mieszk., 380 m n.p.m.) na pograniczu Wyżyny Częstochowskiej i Wyżyny Olkuskiej, nad rz. Pokrzywianką (Centary), dopływem Białej Przemszy, na starym szlaku handlowym z pd. na pn. Ważny ośrodek przemysłu gumowego (Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil”, Zakłady Urządzeń …

STRZEGOWA

Sołectwo w gminie Wolbrom. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1399. Gotycki, średniowieczny kościół paraf, z XV w., przebudowany, drewniana dzwonnica z gotyckim dzwonem. Zachowane charakterystyczne dla regionu zagrody chłopskie (okoły) kryte strzechą.

DŁUŻEC

Wieś w gminie Wolbrom. Pierwsza …

PILICA

Miasto (2100 mieszk., 360 m n.p.m.) u źródeł rzeki Pilicy, siedziba Urzędu Miasta i Gminy.

Pierwsze wzmianki z 1227. Od XIII w. istniał tu zamek. Prawa miejskie otrzymała w 1393. Od XIV do XVI w. ośrodek rzemiosła. W tym …

KROCZYCE

Wieś gminna w woj. częstochowskim, wzmiankowana w 1262. W latach II wojny światowej działał tu tysiącosobowy batalion AL, który współdziałał z jednostkami partyzanckimi BCh, AK.

Skałki Kroczyckie są miejscem treningów członków śląskich klubów wysokogórskich. Wieś leży na Szlaku Zamonitu …

KROMOŁÓW

Dzielnica Zawiercia, niegdyś miasto (do 1864), następnie wieś (do 1975), położona u źródeł Warty (jedno w rynku). Przez Kromołów przebiega zielony Szlak Tysiąclecia (z Siewierza do Małego Okiennika).

Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z 1193. W XIV w. istniał …

Ogrodzieniec

Miasto (4380 mieszk.) u podnóża najwyższego wzniesienia Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zwanego Górą Zamkową (504 m n.p.m.). W miasteczku przemysł materiałów budowlanych: cementownia „Wiek”, klinkiernia i cegielnia. Urząd Miasta i Gminy.

Pierwsze wzmianki pochodzą z 1382. Ok. 1523 własność krakowskiego rodu …

ZAWIERCIE

Miasto (56 500 mieszk., 330 m n.p.m.) nad rz. Wartą. Ważny ośrodek przemysłowy w pn.-wsch. części woj. katowickiego. Przemysł hutniczy (huta „Zawiercie”), maszynowy (Fabryka Maszyn, Odlewnia Żeliwa Ciągliwego), włókienniczy (Zawierciańskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego, Zawierciańskie Zakłady Tkanin Technicznych, Przędzalnia Bawełny …

OLSZTYN

Wieś, siedziba urzędu gminnego. Miasto w l. 1488-1818. Na Górze Zamkowej warownia z XIV w. zbudowana za czasów Kazimierza Wielkiego. Siedziba starostów królewskich. Rozbudowana w XV i XVI w. Najstarszą częścią warowni jest zamek górny z cylindryczną dwudziestometrową wieżą …

POTOK ZŁOTY

Wieś w gminie Janów.

Pierwsza wzmianka pochodzi z XII w. W XIII w. należał do Odrowążów. Od XVII w. do Koniecpolskich, a następnie Potockich, m.in. Wacława – poety i arianina. W 1852 Potok Złoty kupił gen. Wincenty Krasiński, …

OSTRĘŻNIK

Przysiółek, d. osada leśna. Z prawej (200 m) w rezerwacie przyrody „Ostrężnik”, na wysokiej skale, u podnóża której grota – ruiny zamku z XIV w. Zamek za życia Kazimierza Wielkiego należał do systemu umocnień pogranicza Małopolski. Zamek górny z …