MŁOSZOWA

Wieś w obrębie miasta i gminy Trzebinia. Neogotycki zespół pałacowy z ok. 1859, wzniesiony przez Juliusza Ozdobę Florkiewicza w miejscu zburzonego przez Szwedów dworu z 1603. W 1898 arch. Zygmunt Hendel przebudował pd. skrzydło pałacu w stylu neorenesansu francuskiego. …

TRZEBINIA

Miasto (21 000 mieszk., 282 m n.p.m.) położone na granicy Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, częściowo w Rowie Krzeszowickim, w woj. katowickim. Poważny ośrodek przemysłu surowcowego i energetycznego (kopalnia węgla kamiennego i elektrownia „Siersza”, Zakłady Górnicze „Trzebionka” – kopalnia …

11 km na pd. (droga Chrzanów – Zator) na terenie gm. Babice Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie z ciekawym budownictwem drewnianym z rejonu Kotliny Oświęcimskiej.

21 obiektów, w tym zagrody chłopskie, kościół z dzwonnicą, zespół małomiasteczkowy i karczma. Liczne warsztaty …

Chrzanów

Miasto (42 100 mieszk., 294 m n.p.m.) nad rz. Chechło, lewym dopływem Wisły, na wsch. krawędzi Wyżyny Śląskiej łączącej się przez Garb Tenczyński z Wyżyną Krakowsko-Częstochowską. Centrum kulturalne ziemi chrzanowskiej. Miasto o znacznym przemyśle: maszynowym (Fabryka Maszyn Budowlanych i …

Jaworzno

Miasto (98 400 mieszk., 300 m n.p.m.) nad rzeką Jaworznik, lewym dopływem Białej Przemszy na wsch. krańcu Wyżyny Śląskiej. Rzeki Biała Przemsza i Przemsza stanowią naturalną granicę administracyjną Jaworzna z Sosnowcem – od pn. i z Mysłowicami od zach. …

MYSŁOWICE

Miasto (79 900 mieszk., 260 m n.p.m.) nad Czarną Przemszą i Przemszą położone na Wyżynie Śląskiej w pd.-wsch. części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jeden z ważniejszych ośrodków przemysłu węglowego (kopalnie „Mysłowice” i „Wesoła”, Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu Węglowego), …

Mysłowice – Historia

Mysłowice należą do najstarszych miast górnośląskich. Powstały w XIII w. na szlakach handlowych z Wrocławia przez Bytom do Krakowa i z Gliwic do Mikołowa. Z przekazów źródłowych wiadomo m.in. o plebanie Hunlodzie z Mysłowic (1308). Dokument z …

OJCÓW

Wieś (320 m n.p.m.) w gm. Skała, woj. miejskie krakowskie, na Wyżynie Olkuskiej w pd. części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Pierwotnie, w XIII w., grodzisko na górze Okopy. Na terenie innego wczesnośredniowiecznego grodziska Kazimierz Wielki zbudował w XIV w. gotycki zamek …

SKAŁA

Wieś (410 m n.p.m.), siedziba gminy.

W l. 1267-1869 miasto. Początkowo (1267-1393) klasztorna osada miejska, lokowana przez zakon Klarysek w Grodzisku na prawie średzkim. Zasadźcą był Ditmas Wołek, zasadźca miasta Krakowa. Miasto powstało przy drodze z Krakowa na Śląsk, …

PIESKOWA SKAŁA

Administracyjnie w gm. Sułoszowa.

Na skale Dorotka zamek, jedyny z tak dobrze zachowanych i użytkowanych na Szlaku Orlich Gniazd. W 1315 istniały tu nie znane bliżej umocnienia. Długosz i źródła z XIII w. wspominają o zamku zbudowanym w …